English
020-8600 9099转10647
★★★★★
南京丁山花园大酒店在线预订系统
 • 房型
 • 原价
 • 优惠预订价
 • 床型
 • 宽带
 • 主楼豪华双床间(不含早3
 • ¥518
 • ¥518
 • OtherBed
 • 主楼豪华双床间(不含早连
 • ¥518
 • ¥518
 • OtherBed
 • ¥518
 • ¥518
 • OtherBed
 • ¥518
 • ¥518
 • OtherBed
 • ¥538
 • ¥538
 • OtherBed
 • 主楼豪华双床间(不含早(
 • ¥538
 • ¥538
 • OtherBed
 • 主楼园景豪华间(不含早连
 • ¥568
 • ¥568
 • OtherBed
 • 主楼园景豪华间(不含早3
 • ¥568
 • ¥568
 • OtherBed
 • 主楼园景豪华间(不含早(
 • ¥588
 • ¥588
 • OtherBed
 • 主楼豪华大床间(不含早)
 • ¥638
 • ¥638
 • OtherBed
 • 主楼豪华双床间(不含早)
 • ¥638
 • ¥638
 • OtherBed
 • 主楼高级豪华间(不含早连
 • ¥668
 • ¥668
 • OtherBed
 • 主楼高级豪华间(不含早3
 • ¥668
 • ¥668
 • OtherBed
 • 主楼高级豪华间(不含早(
 • ¥688
 • ¥688
 • OtherBed
 • 主楼园景豪华间(不含早.
 • ¥688
 • ¥688
 • OtherBed
 • 主楼高级豪华间(不含早.
 • ¥788
 • ¥788
 • OtherBed
 • 主楼豪华套间(不含早)
 • ¥2188
 • ¥2188
 • OtherBed

1. 以上房价为酒店最低价格,含服务费及税收;
2. 如遇房间紧张,可能需要您提供信用卡担保或汇款担保,如果您未入住,将会扣除相应的违约金;
3. 一旦下订单,请您不要再通过其他途径预订,以免产生重复预订。